Rady dla Rodziców

Przygotowanie dziecka do przestrzegania norm i zasad bezpieczeństwa – POBIERZ

Nagroda i kara jako metoda w wychowaniu – POBIERZ

Ćwiczenia logopedyczne w przedszkolu i w domu – POBIERZ

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu – POBIERZ