Druki do pobrania

W DNIACH OD 03.02.2020 R. DO 14.02.2020 R. NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKlARACJĘ KONTYnUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z OBECNYCH GRUP DZIECI 3-4-LETNICH. DEKLARACJĘ SKŁADAMY U WYCHOWAWCY GRUPY W W/W TERMINIE.

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola w godzinach 7.30 – 15.30.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (3-5 letniego) – WNIOSEK 8h

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  4-5 –  LETNIEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  (oddział zewnętrzny)  – WNIOSEK 5h

Oświadczenie – Pobierz OŚWIADCZENIE

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU – Pobierz POTWIERDZENIE