Odpłatność

Zarządzenie w sprawie funkcjonowania wyżywienia

∼∼ 🙂 🙂 🙂 ∼∼

Uwaga Rodzice!

OD LUTEGO 2021 ROKU  LISTY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT
I WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU UMIESZCZANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W HOLU PLACÓWKI.

NALEŻNOŚĆ ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU
PROSIMY WPŁACAĆ do 15- każdego miesiąca

na konto: 61 1020 2847 0000 1602 0187 4361
odplatnosc1aodplatnosc2a


odplatnosc2