Odpłatność

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA WYŻYWIENIA W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJĄCE OD 01_09_2021_ROKU

∼∼ 🙂  🙂  🙂 ∼∼

UWAGA RODZICE!!!

z dniem  1 września 2022r. ulega zmianie dzienny koszt pobytu dziecka w przedszkolu:

  • dzienna stawka żywieniowa – 7,50zł
  • opłata za świadczenia przekraczające podstawę programową (za 1 godz. zajęć) – 1 zł

BEZPŁATNY CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NADAL WYNOSI 5 GODZIN DZIENNIE
(OD 8.00 DO 13.00)

ODPŁATNOŚĆ  WYNOSI  1 zł ZA KAŻDĄ DODATKOWĄ GODZINĘ
ponad  minimalne  5  bezpłatnych  godzin.

      630 – 700        –    0,50zł
700 – 800       –    1zł
1300 – 1400 –   1zł
1400 – 1500 –   1zł
1500 – 1600 –    1zł

∼∼ 🙂 🙂 🙂 ∼∼

Uwaga Rodzice!

 LISTY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU
UMIESZCZANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W HOLU PLACÓWKI.

NALEŻNOŚĆ ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU
PROSIMY WPŁACAĆ do 15- każdego miesiąca

na konto: 61 1020 2847 0000 1602 0187 4361
odplatnosc1aodplatnosc2a


odplatnosc2