Odpłatność

Zarządzenie w sprawie funkcjonowania wyżywienia

∼∼ 🙂 🙂 🙂 ∼∼

UWAGA RODZICE  PRZEDSZKOLAKÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA OD 18 MAJA!
INFORMUJEMY, ŻE ZE WZGLĘDU NA NADPŁATY SPOWODOWANE NIEOBECNOŚCIĄ DZIECI W PRZEDSZKOLU W MIESIĄCU MARCU 2020R., OPŁATY ZA MIESIĄC MAJ 2020R. PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:
ODPŁATNOŚĆ ZA MIESIĄC MAJ 2020R.
POZOSTAŁE NADPŁATY ZOSTANĄ ODLICZONE W MIESIĄCU CZERWCU.

∼∼ 🙂 🙂 🙂 ∼∼

UWAGA RODZICE OBECNYCH PRZEDSZKOLAKÓW!
W MIESIĄCU KWIETNIU NIE BĘDZIE NALICZANA OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE.
WSZYSTKIE NADPŁATY ZA POPRZEDNI MIESIĄC BĘDĄ UWZGLĘDNIONE W OPŁATACH PO POWROCIE DO PLACÓWKI.
PROSIMY UREGULOWAĆ POPRZEDNIE OPŁATY.

∼∼ 🙂 🙂 🙂 ∼∼

OD 01.01.2020r. ZMIANA NUMERU KONTA, NA KTÓRY NALEŻY WPŁACAĆ NALEŻNOŚĆ
ZA POBYT I WYŻYWIENIE
DZIECI W PRZEDSZKOLU

 aktualny nr konta :    61 1020 2847 0000 1602 0187 4361

∼∼ 🙂 🙂 🙂 ∼∼

Odpłatność za MIESIĄCMARZEC 2020

UWAGA RODZICE!
INFORMUJEMY, ŻE ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECI
W PRZEDSZKOLU OD 01 WRZEŚNIA 2019 ROKU JEST PRZYJMOWANA
WYŁĄCZNIE NA KONTO
do  15-go każdego miesiąca
AKTUALNY nr konta:
  61 1020 2847 0000 1602 0187 4361

Wpłaty na konto – konto


odplatnosc1aodplatnosc2a


odplatnosc2