Kadra

KADRA  PEDAGOGICZNA   PRZEDSZKOLA

mgr Lidia Sawka – dyrektor przedszkola

mgr Teresa Paluch – wicedyrektor

 

NAUCZYCIELKI    PRZEDSZKOLA

przy ul. B. Chrobrego 4a

mgr Anna Bajowska

mgr Aleksandra Barcicka

mgr Anna Brumer

mgr Małgorzata Główczewska

mgr Karolina  Kasperowicz

mgr Joanna Kaziród

mgr Małgorzata Ławecka

mgr Wiesława Magac

mgr Karolina  Martusiewicz

Grażyna Szczęch

mgr Karolina Szlesińska

mgr Katarzyna Wilk

SPECJALIŚCI  ZAJĘĆ  DODATKOWYCH

mgr Agata Romańska- religia

mgr Tomasz Różycki – rytmika

 mgr Karolina Szlesińska – logopeda