Procedury

Procedura organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opieki nad dziećmi w Przedszkolu w Drawsku Pomorskim  na czas trwania pandemii koronawirusa – aktualizacja 15 października 2020r. – POBIERZ

Procedura organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opieki nad dziećmi w Przedszkolu w Drawsku Pomorskim  na czas trwania pandemii koronawirusa – aktualizacja 28 sierpień 2020r. –  POBIERZ

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 – aktualizacja 28 sierpnia 2020r.  – POBIERZ


Procedury postępowania podczas wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć i przeziębień na terenie Przedszkola w Drawsku Pomorskim – POBIERZ

Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu w Drawsku Pomorskim – POBIERZ

Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych –  POBIERZ

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy lub świerzbu – POBIERZ

Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankom Przedszkola w Drawsku Pomorskim – POBIERZ