Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA  DODATKOWE  W  PRZEDSZKOLU W  ROKU   SZKOLNYM   2018/2019

 RELIGIA – mgr AGATA  ROMAŃSKA

 grupa VI i VII –wtorek, środa

 RYTMIKA – mgr TOMASZ RÓŻYCKI

wszystkie grupy – wtorek

 JĘZYK ANGIELSKI –  mgr ALEKSANDRA BARCICKA

wszystkie grupy

  3-4 latki  2 x tygodniowo po15 min.

5-latki  2 x tygodniowo po 30 min.

 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – mgr KAROLINA SZLESIŃSKA

grupa VI i VII – piątek