Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA  DODATKOWE  W  PRZEDSZKOLU W  ROKU   SZKOLNYM   2023/2024

 RYTMIKA – mgr Anna Bajowska

wszystkie grupy – poniedziałek – 4, 5 latki, czwartek – 3 latki

RELIGIA – mgr Agata Romańska

 5 Iatki –  poniedziałek, wtorek, środa

 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE i LOGORYTMICZNE– mgr Karolina Szlesińska

Dzieci z naszego przedszkola objęte są opieką logopedyczną. Terapia logopedyczna prowadzona jest przez logopedę Karolinę Szlesińską. Zajęcia odbywają się  w wtorki, środy w godz. 8.30. – 15.30 oraz w piątki od 8.30 do 11.30.

 0,5 h w tygodniu logorytmiki -wszystkie grupy
4 h w tygodniu – 4-latki-
4 h w tygodniu – 5-latki
2 x 0,5 h w tygodniu – 5- latki- realizacja projektu „Alfabet logopedyczny”

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:

 • diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
 • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
 • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

                                                   Czy moje dziecko potrzebuje pomocy logopedy?

   Przyczyną kłopotów z nauką u dzieci są bardzo często wady wymowy. Wadliwa wymowa może odzwierciedlać się w czytaniu i w pisaniu, co obniża samoocenę dziecka i zniechęca do dalszej nauki. Niewłaściwie wymawiana głoska jest przez nie niewłaściwie zapisana, np. capka zamiast czapka. Uczniowie z wadami wymowy stają się
z czasem zastraszeni i nieśmiali, albo przeciwnie agresywni i złośliwi. Mają też problemy z nawiązaniem pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, są narażeni na kpiny kolegów. Zaburzenia mowy mogą być różne, od drobnych nieprawidłowości w wymawianiu głosek po ciężkie wady, które utrudniają kontakt z otoczeniem.

    Kiedy dziecko trzyletnie:

  Nie mówi lub mówi niewiele? Dziecko w wieku trzech lat powinno już mówić. Niezbędna jest pomoc
w rozwijaniu mowy.

  Podczas mówienia wysuwa język między zęby (wymawiając głoski: s,z,c,dz, ś,ź,ć,dź, sz,ż, cz,dż, t,d,n,l).
W czasie artykulacji tych głosek język znajduje się między zębami, wyrazy wymawiane są nieprawidłowo. Taka wada wymowy nie mija sama. Im dłużej dziecko tak mówi, tym trudniej będzie mu nauczyć się prawidłowej formy artykulacji.

                                                                       Kiedy dziecko czteroletnie:

Mówi „sianki” zamiast sanki, „ziamek” zamiast zamek? Dziecko w tym wieku nie powinno już zmiękczać głosek s,z,c,dz.

Mówi „tot” zamiast kot, „duma” zamiast guma? Już najwyższy czas aby nauczyło się wymawiać głoski „k” i „g

Mówi „kom” zamiast dom, „gach” zamiast dach? Czterolatek powinien wymawiać głoski „t” i „d”.

Mówi „łoda” zamiast woda? Nie powinno już zastępować głoski „w” przez „ł”.

Mówi „lowel” zamiast rower? Dziecko ma czas do 6-go roku życia na to, aby nauczyć się wymawiać głoskę „r”.

Mówi „jody” zamiast lody? Dziecko powinno już umieć wymawiać głoskę „l”.

                                                                        Kiedy dziecko pięcioletnie:

Około 50 % dzieci nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż, r zastępując je innymi głoskami. Mówi, np. „zeka” zamiast rzeka, „capka” zamiast czapka.

Wymawia wyrazy z głoskami sz, ż, cz, dż z dziwnym brzmieniem? Być może nieodpowiednio układa język, realizując np. wymowę dorsalną lub boczną. Taka wymowa może dotyczyć także głosek: sz, c, dz.

Mówi „lęka” zastępując głoskę „r” głoską „l”? Jest to najtrudniejsza głoska do wypowiedzenia przez dziecko, pojawia się w mowie najpóźniej.

Wymawia głoskę „r” w dziwny sposób np. „po francusku”? Każda zła realizacja tej głoski podlega korekcie.

Mówi „samek”, zamiast zamek, „foda” zamiast woda, „sima” zamiast zima? Dziecko w tym wieku nie powinno zamieniać głosek dźwięcznych na bezdźwięczne.

Dziecko nie mówi płynnie, zacina się, powtarza wyrazy? Tylko logopeda może określić, czy jest to niepłynność rozwojowa, czy jąkanie, a także udzielić odpowiednich wskazówek rodzicom.

Mówi niezrozumiale? Mowa dziecka pięcioletniego powinna być zrozumiała.

Mówiąc-  opuszcza w wyrazach trudniejsze głosk- jest to normalne zjawisko dla dzieci w wieku 3, 4 lat. W wieku
5 lat niedopuszczalne. Także opuszczanie sylab czy przestawianie ich.

                                                                      Dziecko sześcioletnie:

Około 20 % dzieci nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż, r.

Powinno umieć budować wypowiedzi poprawne pod względem logiki i składni.