WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUPY KRASNALE!!!

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że jeden z pracowników przedszkola miał kontakt z osobą chorą,  obecnie przebywającą na kwarantannie, prosimy rodziców dzieci z grupy KRASNALE o samokontrolę dzieci do 27 października: częstsze mierzenie temperatury, obserwację zachowania i samopoczucia  dzieci. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdrowia dzieci prosimy
o zgłaszanie sytuacji wychowawcy lub dyrektorowi oraz  kontakt z lekarzem w celu uzyskania teleporady i przeciwdziałania chorobom.

Informujemy ponadto, że w obecnej chwili wszystkie zdrowe dzieci mogą Państwo przyprowadzać na zajęcia do przedszkola.

PRZYPOMINAMY!!!

Nie posyłaj do przedszkola chorego dziecka!
Jeżeli zaobserwujesz u dziecka objawy jakiejkolwiek choroby a szczególnie, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:
–       kaszel,
–       temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
–       bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
–       utratę węchu o nagłym początku,
–       utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku,
–       wysypkę.

pozostaw dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza, u którego leczysz swoje dziecko.

Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.