Zabawy z piłką

Dzień dobry!
Czwartek 04.06.2020r.
I.
Zapraszam do zabawy porannej.
Poruszamy się do słów piosenki:
.
Temat dnia: Zabawy z piłką.
Proszę przygotować małą piłkę, kartkę ksero, ołówek, kredki, flamastry, plastelina.
II.
Przebieg zabawy:
1. Wprowadzenie: Oglądanie ilustracji przedstawiających piłki.
III.
Rodzic prezentuje dziecku poszczególne piłki. Prosi, aby dziecko powiedziało jakie one są i czym się od siebie różnią.
Wspólnie z dzieckiem próbuje odnaleźć cechę wspólną, czyli piłki na zdjęciach mają kształt koła. Odpowiadają na pytanie: do czego służą wszystkie te piłki? (do zabawy, do gry).
IV.
1.Osłuchanie z piosenką:
https://www.youtube.com/watch?v=KBO-K2p0wnM
2. Zabawa rytmiczna przy piosence. Dzieci skaczą jak piłeczki.
 Najpierw klaszczą w dłonie, potem uderzają dłońmi o uda. Przy refrenie klaszczą jeden raz w górze i jeden w dole.

3. Rozmowa na podstawie wysłuchanej piosenki:
– Co robiła piłka?
– Co lubisz robić z piłką?
– Jaka jest melodia tej piosenki (wesoła czy smutna)?
4. Ćwiczenie słuchowo-matematyczne ,,Skacząca piłka”:
Ćwiczenie z wykorzystaniem piłki. Rodzic staje placami do dziecka. Prosi, aby uważnie liczyło, ile razy piłka odbije się od podłogi.
5. Ćwiczenie graficzne ,,Koła”:
Dziecko wyszukuje w domu jakieś przedmioty, które mają kształt koła np. dno doniczki,
nakrętka od słoika, od pasty do zębów lub od kremu. Rodzic prosi, aby dziecko obrysowało na kartce ołówkiem koła (duże, małe). Dziecko przelicza koła na kartce. Następnie dekoruje je w wybrany przez siebie sposób
.
Wesołej zabawy!