KOMUNIKAT BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

KOMUNIKAT! - Obrazek 1     Biorąc pod uwagę zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom  oraz pracownikom placówek oświatowych, również konieczność dostosowania placówek do wytycznych GIS
oraz znikome zainteresowanie rodziców powrotem dzieci do grup przedszkolnych, podjęto decyzję o odroczeniu otwarcia
placówek oświatowych do dnia 18.05.2020 r.

Deklaracje zainteresowanych rodziców dotyczące udziału dziecka w zajęciach proszę przekazywać telefonicznie lub drogą elektroniczną do określonych placówek do dnia 14 maja 2020 r. do godz. 12.00.

W miarę rozwoju sytuacji przekazywane będą kolejne informacje.

(BK) Informacja: Referat Spraw Społecznych
.