Uwaga – Pożar

20 kwietnia nasi przedszkolacy udali się do Centrum Kultury na kolejne zajęcia edukacyjne z serii Kino – Przedszkole „Uwaga – pożar”. Spotkanie dotyczyło prawidłowych zachowań w czasie pożaru oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Dzieci dowiedziały się oraz utrwaliły sobie wiadomości dotyczące pożaru, jak do niego dochodzi, jak wygląda strażak i jego strój oraz w co powinien być wyposażony wóz strażacki. W kolejnej części spotkania dzieci utrwaliły sobie numer alarmowy 112 i numer do Straży Pożarnej 998. Podczas spotkania zostały wyświetlone trzy filmy edukacyjne ze znanymi dzieciom bohaterami: Bolkiem i Lolkiem oraz Misiem Kudłatkiem.

Przedszkolacy aktywnie brali udział w zajęciach, chętnie odpowiadali na zadawane pytania oraz wykazały się dużą wiedzą.