Kocham – nie biję!

30 kwietnia to Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. W piątek 29 kwietnia dzieci z naszego przedszkola wyraziły swój protest podczas manifestacji na Placu Konstytucji.
Celem manifestacji było przekonanie rodziców i opiekunów dzieci do rezygnacji z przemocy i stosowania kar fizycznych  jako niezbędnego
warunku  przemyślanego rozwoju dziecka.