Koncert „Muzyczne czary Cyganeczki Mai”

W naszym przedszkolu, dnia 6 maja,  gościliśmy kolejny raz artystów z Pro Musica, którzy zaprezentowali dzieciom koncert w formie opowieści bajkowej pt. „Muzyczne czary Cyganeczki Mai”. Wesołej opowieści towarzyszyła muzyka takich instrumentów jak skrzypce i akordeon.
Podczas koncertu dzieci nie tylko słuchały z zainteresowaniem, ale miały też
możliwość brania udziału w zabawach rytmicznych prowadzonych przez artystów. Dzięki takim koncertom dzieci rozwijają swoją wrażliwość muzyczną i zainteresowanie muzyką.